กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน & พื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ

โดยหน่วยงาน: Tree Learning

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน & พื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ (IC) โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในค่ายพัฒนาทักษะ Basic Life Support & Infection Control Camp for Teen

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

24 ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

10 ตุลาคม 2563 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทร. 095-505-5665

หมายเหตุ

900 บาท (จ่ายตอนสมัคร