กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการบริจาคโลหิต เสริมสร้างความสุขและการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์

โดยหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อสร้างความสุข และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 12 กันยายน 2562

สถานที่ :
ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มร่วมโครงการได้ที่ :
คุณ ชนาภา
เบอร์ 038 103010

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

12 กันยายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง, ชลบุรี 20131 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

038 103010

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย