กิจกรรม

Loading กิจกรรม

การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 13

โดยหน่วยงาน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คุณสมบัตินักเรียนมัธยมปลาย ม.4,ม.5,ม.6 เป็นทีม ทีมละ 2 คน
ค่าสมัคร 300 บาท ต่อทีม

สามารถตรวจสอบขั้นตอนต่างๆได้ทางลิ้งค์ดังนี้ ลิ้งค์รับสมัคร goo.gl/DRB9jR

หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารสำคัญ (สำหรับผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) goo.gl/1tjPxv

อัพเดตสถานะการสมัคร goo.gl/xyMhH3

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

17 ธันวาคม 2018 @ 8:00 am - 31 ธันวาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

19 มกราคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ช่องทางติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันและติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่ FB Botanical Contest

หมายเหตุ

ค่าสมัคร 300 บาทต่อทีม (ทีมละ2คน) กรณีสมัครคนเดียวก็ 300 บาท