กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ชวนอาสามาร่วมทำกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนน้องแปลงฟัน

โดยหน่วยงาน: โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย

วันนี้แคมแปญ Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ในโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย จะชวนทุกคนลงภาคใต้ จับมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนอาสาสมัครร่วมทำ สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด

โดยสามารถมาออกแรงลงมือร่วมกิจกรรมได้ที่ Lyn’s home boutique hostel จ.สงขลา บริเวณลานด้านใน ชั้น 1

ขอชวนร่วมบริจาค แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3-6 ปี และยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รสหรือกลิ่นใดก็ได้ ส่งมาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 064-414422

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

Lyn’s Home Boutique Hostel

ที่อยู่

สงขลา Thailand

แผนที่

Google Map