กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัครพนักงานแนะนำบัตร อิออน สาขาบิ๊กซี(พิษณุโลก)

โดยหน่วยงาน: บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจกรรม Category:

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
NL พนักงานแนะนำบัตร สาขาบิ๊กซี(พิษณุโลก) ด่วน! ประจำจังหวัดพิษณุโลก
เงินเดือน: 10000 – 20000 บาท

รายละเอียดงาน
ลักษณะงาน
1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทฯ แก่บุคคลทั่วไป
2. เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัคร เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ที่ต้องการสมัคร รวมถึงติดตามเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
4. ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงเวลาการทำงาน / ค่าตอบแทน
1. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน / หยุด 1 วัน (สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆได้)
2. รายได้
– ค่าแรง 320/วัน
– ค่า Commission / Incentive และ Allowance (ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ)
3. เงินเดือนออกทุกๆ สิ้นเดือน (มีสลิปเงินเดือน)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน(ถ้ามี)

สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– Over Time
– ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน
– คนไข้นอก
– ค่าทำฟัน
– ประกันสังคม
– โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี
– Incentive
– สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สามารถเริ่มงานได้ทันที
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา/คณะ)
– มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร
– มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน
– มีใจรักงานขาย และงานบริการ
– สามารถเดินทางออกนอกสถานที่กับทีมงานการตลาดได้ (จังหวัดใกล้เคียง) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งหรือไม่มีการเดินทาง
– สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครผ่านเว็ปไซต์
2. สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกสาขา(ใกล้บ้าน) สมัครได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 10.00-18.00 น.
3. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ (RS-HR)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Hub Harmony Phitsanulok
เลขที่ 268/24-25 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

อิออน สาขาบิ๊กซี (พิษณุโลก)

ที่อยู่

พิษณุโลก Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ค่าแรง 320/วัน

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-