กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน”

โดยหน่วยงาน: CCCL Film Festival 2020

CCCL Film Festival 2020 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

ประเภทผู้เข้าประกวด
เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันและการตัดสินผลงานประกวด เราได้แบ่งผู้เข้าประกวดเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทมืออาชีพ กับ ประเภททั่วไป
1. มืออาชีพ สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดที่เคยมีผลงานหนังมาก่อนหรือเคยทำระดับมืออาชีพ และสามารถผลิตชิ้นงานออกมาเองได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ
2. ทั่วไป สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่มีประสบการณ์ทำหนังมาก่อนหรือมีเพียงเล็กน้อย แต่พร้อมอยากลองฝีมือ ผู้โดยสามารถส่งผลงานสำเร็จหรือส่งพล็อตเรื่องมาให้คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้น หากผ่านการพิจารณา เราพร้อมให้คำแนะนำและมอบเงินทุนสนับสนุนการผลิตชิ้นงาน โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ

เนื้อหาของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด
หนังสั้นที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตคนหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า พายุหมุน ฝุ่นพิษ) โดยผลกระทบนั้นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ธุรกิจ หรือวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปและการหาวิธีรับมือกับวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ เราต้องการเห็นผลงานที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ประกาศผลวันที่ 15 ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 สิงหาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

ติดต่อสอบถาม change@climatefilmfestival2020.com

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย