กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย ChemE Camp TU ครั้งที่ 7

โดยหน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชวนน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี และการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพของวิศวกรเคมีในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ จะได้ฝึกหัดโดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ที่จะท าให้น้องได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้ ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 26 – 28 เม.ย. 2562 (ค้างคืน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดของค่าย ChemE Camp TU ครั้งที่ 7‼️:
https://drive.google.com/open…

กรอกใบสมัครตามลิ้งค์:
https://goo.gl/forms/IGzP7WDFeObGuHUy2

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 28 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

26 - 28 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ถึง 28 ก.พ. 62

จำนวนคนรับสมัคร

72 คน

สถานที่

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ซอยเทพกุญชร 22 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม