กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โดยหน่วยงาน: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม
  1. กิจกรรมปลูกกระบองเพชร เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูก การดูแล รวมถึงวัสดุปลูกพืชกระบองเพชร รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ รักการปลูกต้นไม้อีกด้วย หลังจากปลูกเสร็จแล้วจะได้พืชที่ปลูกกลับบ้านไปด้วย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ราคาชุดละ 50 บาท
  2. กิจกรรมนำกล้วยไม้ออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีขยายพันธุ์พืชนอกจากวิธิธรรมชาติยังมีวิธีขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย ได้เรียนรู้กระบวนการนำพืชออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีดูแลพืชหลังจากออกจากขวด เมื่อเสร็จกิจกรรมจะได้กล้วยไม้ติดแผ่นไม้กลับบ้านไปด้วย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ราคาชุดละ 50 บาท
  3. กิจกรรมนำพืชกินแมลงออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีขยายพันธุ์พืชนอก จากวิธิธรรมชาติยังมีวิธีขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย ได้เรียนรู้กระบวนการนำพืชออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีดูแลพืชหลังจากออกจากขวด เมื่อเสร็จกิจกรรมจะได้พืชกินแมลงใส่กระถางกลับบ้านไปด้วย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ราคาชุดละ 50 บาท
  4. กิจกรรมจิตรกรน้อยใส่ใจธรรมชาติ เป็นกิจกรรมเพ้นท์กระถางตามจินตนาการ หลังจากเพ้นท์กระถางเรียบร้อยแล้วจะมีต้นไม้ให้ 1 ชนิด พร้อมวัสดุปลูกสอนให้เด็กปลูกพืชใส่กระถางที่เพ้นท์และนำกลับบ้าน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ราคาชุดละ 50 บาท
  5. กิจกรรมปลูกผักลงแปลง มีพื้นที่เตรียมแปลงดินไว้ให้ เด็กๆพรวนดินเล็กน้อย หลังจากนั้นหยอดเมล็ดผักลงดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยชีวภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะสอนให้เรียนรู้วิธีการปลูกและวิธีรดน้ำให้เหมาะกับชนิดพืช (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
    ***กิจกรรมนี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนเนื่องจากต้องมีการเตรียมแปลง และจะจัดเฉพาะช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนเท่านั้น และรับเป็นคณะ 20 -30 คนต่อครั้ง เด็กราคาท่านละ 100 บาท / ผุ้ใหญ่ราคาท่านละ 200 บาท
  6. กิจกรรมจัดสวนขวด เป็นกิจกรรมสร้างสรร สร้างจินตนาการ เรียนรู้วิธีเลือกต้นไม้ในการจัดสวนขวดแต่ละประเภท การเลือกวัสดุจัดให้เหมาะกับพืชที่จัด (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) กิจกรรมนี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากต้องมีการเตรียมวัสดุ ราคาชุดละ 400 บาท

กิจกรรม : ตลอดทั้งปี
สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
งานการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร 053 841 070
มือถือ : 062 594 2963, 090 475 5102
ใบจองกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์_ใบจองกิจกรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่อยู่

100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม
อำเภอแม่ริม, เชียงใหม่ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับกิจกรรม