กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เทศกาลชมสวน Flora Festival 2561 จังหวัดเชียงใหม่

โดยหน่วยงาน: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เทศกาลชมสวน Flora Festival 2561 จังหวัดเชียงใหม่_1

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดเทศกาลชมสวน
โชว์เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา ’ลายผ้าซิ่นตีนจก’ 1 พ.ย. 2561–28 ก.พ. 2562

ชมความงดงามของพฤกษานานาพรรณ, ชมคุ้มหลวงคุ้มคำ สถาปัตยกรรมล้านนาอันเลื่องลือ, สัมผัสกลิ่นอายสิบแสนนากับโคมล้านนา ตุงล้านนานับพับ และประติมากรรมล้านนาอันมีชื่อเสียง, ร่วมแต่งกายด้วยผ้าเมือง ฝึกอู้จาภาษากำเมือง, ชมสาธิตงานสล่า งานศิลป์ อาหารเหนือ, สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวล้านนา และชาติพันธุ์ล้านนากับนิทรรศการ “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย สิบ-แสนนา” นิทรรศการ “ยลยิน ถิ่นล้านนา” และนิทรรศการประเพณี “ฮ้องขวัญข้าว”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าสู่ดินแดนสิบแสนนา คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน–นักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท และพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 100 คนแรกในแต่ละวัน จะได้รับของที่ระลึกในงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-114110 – 5

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 – 18.00 น.)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สามารถเข้าชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่อยู่

ต.แม่เหียะ
อ.เมือง, เชียงใหม่ 50100 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

053 114110-5

หมายเหตุ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าสู่ดินแดนสิบแสนนา คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน–นักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาท