กิจกรรม

Loading กิจกรรม

🎬ประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์

โดยหน่วยงาน: ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

“สร้างสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด น่าเรียนรู้” 🔬🔭💡

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
.
🙋 ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายใต้หัวข้อที่กำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

▪ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน
▪ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
▪ การทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือวิทยาศาสตร์
.
🎁 ลุ้นรับของรางวัลชุดสื่อการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 123 รางวัล
.
🔎 ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
shorturl.at/chuEJ
.
📝สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
shorturl.at/rDGHJ
.
📩 ส่งผลงานได้ที่
shorturl.at/nsO03

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

หมดเขตส่งผลงาน 27 กันยายน 2564

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ – 17 กันยายน 2564

สถานที่

online

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook