กิจกรรม

Loading กิจกรรม

คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

ขอเชิญเข้าร่วม คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 19 ต.ค. 2564

สถานที่

อบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

การอบรมจะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย "ลิงค์และเอกสารการอบรม" จะแจ้งในวันที่ 16 ต.ค. 2564