กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายติสแตก รุ่น 35

โดยหน่วยงาน: RHYTHM OF ARTS

ค่ายเจาะลึกคณะด้านนิเทศศาสตร์กับพี่ๆ จาก 9 คณะ
 1. นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 2. วารสาร ธรรมศาสตร์
 3. นวัตกรรมและสื่อสารสังคม มศว
 4. ICT ศิลปากร
 5. ศิลปกรรมฯ การละคอน ธรรมศาสตร์
 6. ศิลปกรรมฯ การแสดงและกำกับการแสดง มศว
 7. อักษรฯ การแสดง จุฬาฯ
 8. อักษรฯ การแสดง ศิลปากร
 9. และคณะใหม่ล่าสุด นิเทศศาสตร์ เกษตรฯ
สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย
 • ค่ายนี้จะเจาะลึกทั้ง8คณะด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจเกี่ยวกับสาขานิเทศศาสตร์ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำ ภาพยนตร์ , โฆษณา , การแสดง ฯลฯ
 • น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบมืออาชีพ เช่นกิจกรรมที่ให้น้องๆ เรียนรู้ด้านนิเทศฯ และวารสารศาสตร์ โดยการทำความรู้ที่กำลังจะได้เรียนในค่าย มาสร้างเป็นภาพยนตร์ สั้น หรือแม้กระทั่งการสร้างละครเวทีของตัวเอง
 • น้องๆ จะได้รู้ความแตกต่างทางการเรียน ของทั้ง8คณะ แนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนกระทั่ง. รูปแบบวิชาเรียน ในมหาลัย ว่ามีวิชาอะไรบ้าง และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 • การแนะนำอาชีพในอนาคตของสายนิเทศศาสตร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ ที่น้องๆ สามารถเข้าใจ และปรึกษากับพี่ๆได้อย่างเจาะลึกและถึงแก่น
 • กระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ขอน้องๆ อย่าคาดหวังถึงการนั่งเรียนนั่งฟัง แต่การเรียนที่นี่เน้นการปฎิบัติ ลงมือทำ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฎิสัมพันธ์แบบกลุ่มที่จะสร้างความสนิทกันให้แก่น้องๆ และน้องๆ จะมีเพื่อนที่คอยปรึกษาและรักในสิ่งเดียวกัน
 • น้องๆ ทุกคนจะได้รับประกาศณียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ

ช่องทางการติดต่อและสมัคร :
สมัครออนไลน์ได้ที่ Line @rhythmofarts

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

17 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

จำนวนคนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่

Rhythm of ARTS Creative Space

ที่อยู่

1482 ซอยอินทามระ 26/2 (MRT สุทธิสาร) แขวงดินแดง
เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 3,950 บาท