กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Computer Engineering Admission Workshop (อินเตอร์)

โดยหน่วยงาน: treelearning

สำหรับน้องๆ ม.3-5 ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ISE, TEP/TEPEP, KMITL, KMUTT, KU, MU เรามาเจาะลึกข้อมูลคณะอินเตอร์ต่างๆของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อหา คณะที่ใช่ที่เหมาะกับเรา ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้น้องๆ ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาธุรกิจ ในอนาคตที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ใน ENGINEERING SCHOOL ADMISSION WORKSHOP
* ผู้เข้าร่วมเวิร์คช๊อบจะได้เรียนรู้
-โอกาสในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาธุรกิจ Startup
-หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสถิติคะแนน
-แนวทางการเตรียมพร้อม และการพัฒนา Portfolio เพื่อแสดงถึงศักยภาพ และความพร้อมในการเรียนรู้
-ประเมินความพร้อมโดย MOCK Examination
-แผนการเตรียมพร้อมรายบุคคล & Timeline Planning

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

17 เม.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2563

สถานที่

Tree Learning CP Tower Phayathai

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

095-505-5665