กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Cookie Class for Kids

โดยหน่วยงาน: Fin Baking Co.

– เรียนรู้ขั้นตอนการทําคุกกี้ขั้นพื้นฐาน รวมถึงส่วนประกอบและวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทําคุกกี้
– เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทําขนม
– ฝึกบริหารกล้ามเนือมัดเล็กทีมีความสําคัญต่อพัฒนาการของร่างกาย ผ่านการนวดแป้งคุกกี้
– ปลูกฝังความภาคภูมิใจ (Self-Esteem) ความเชื่อมั่นในตนเองด้วยขนมอบแสนอร่อยที้ทําเองทุกขั้นตอนการผลิต
– ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว

เวลาและสถานที่
วันอาทิตย์ที 27 ตุลาคม 2562
เวลา 13:00 น. – 17:00 น.
สถานที่: หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.4 (บ้านเลขที่ 144/18) สามารถจอดรถในหมู่บ้านได้ฟรี
ก่อนถึงซาฟารีเวิลด์

*ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
ราคานี้รวมค่าอุปกรณ์ วัตถุดิบ เอกสารประกอบการเรียน และค่าสถานที่ทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีขนมและเครื่องดื่ม ฟรี
รับพิมพ์กดคุกกี้ 1 เซต ฟรี
รับจํานวนจํากัด 6 คนต่อคลาสเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด

ติดต่อ ครูพี่ฝ้าย by FiN Baking Co.
โทร 083-649-5354
Line: faiorasa

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

13:00 - 17:00

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

21-25 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

6

สถานที่

หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.4

ที่อยู่

144/18
คลองสามวา, กรุงเทพมหานคร Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

line: faiorasa