กิจกรรม

Loading กิจกรรม

การสัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฎการณ์โรคระบาด COVID-19 หัวข้อ โรคเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเปลี่ยนโรค

โดยหน่วยงาน: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฎการณ์โรคระบาด COVID-19 หัวข้อ โรคเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเปลี่ยนโรค โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมประยุกต์

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.30น.

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สัมมนาออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย