กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

โดยหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท (ค่าบำรุงอุปกรณ์และค่าอาหารตลอดการอบรม)

**รับจำนวน 50 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ว่าที่ ร.อ.บัญญัติ  เสกนำโชค 089-4929521

**สำหรับอาสาสมัคร EMR , EMT , AEMT สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับประกอบการขอต่ออายุใบประกาศนียบัตร กพฉ. ได้ ภายใน 2 ปี**

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 15 กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 - 13.00 น.)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ 10600 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

089-4929521

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม