กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม

โดยหน่วยงาน: Zoom Lab

Zoom Lab ห้องปฏิบัติการทางสังคม เพื่อแปลง “ฝัน” เป็น “พลัง” เปลี่ยนสังคม
เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความฝันและลงมือทำ แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้มีไฟ มีฝัน มีประเด็นที่สนใจ และมีเป้าหมายอยากเห็นทางออก 

เราจึงเปิดรับคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ มาสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยกัน (ไม่จำกัดอายุและระดับการศึกษา)

15 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ

1) workshop เข้มข้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน 1 คืน โดยที่สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าทุกครั้ง ไม่เกิน 3 คน/ทีม)

workshop#1 วันที่ 16-17 มิ.ย. 61
workshop#2 วันที่ 14-15 ก.ค. 61

สถานที่: วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

2) การให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม
3) ทุนสนับสนุนกิจกรรมเบื้องต้น
4) เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
5) อื่นๆ ตามคำเรียกร้อง ถ้าเราทำได้ เราจะทำ!!!

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

workshop#1 วันที่ 16-17 มิ.ย. 61, workshop#2 วันที่ 14-15 ก.ค. 61

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

15 ทีม

สถานที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

คุณอิม 081-633-1707

หมายเหตุ

ประกาศผล 15 ทีมที่เข้ารอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2561