กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยหน่วยงาน: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ และขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะในทุกมิติ ด้วยการเปิดกลุ่มวิชาด้าน Built environment for health

สำหรับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนการดำเนินงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
– สถาปนิกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– นิสิต นักศึกษา
– ผู้สนใจทั่วไป

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มกราคม 2020 @ 8:00 am - 31 มกราคม 2020 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

คาดว่าดำเนินการในช่วงปี 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02 942 8960

หมายเหตุ

-