กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยหน่วยงาน: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ และขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะในทุกมิติ ด้วยการเปิดกลุ่มวิชาด้าน Built environment for health

สำหรับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนการดำเนินงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
– สถาปนิกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– นิสิต นักศึกษา
– ผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

คาดว่าดำเนินการในช่วงปี 2563

สถานที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 942 8960