กิจกรรม

Loading กิจกรรม

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน Full-Time

โดยหน่วยงาน: บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน Full-Time
ประเภทกิจการ : ธุรกิจร้านอาหาร
คุณสมบัติ
เพศ : ช/ญ อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3
ตำแหน่ง/ลักษณะการททำงาน : Full-Time
อัตราค่าจ้าง : 300 บาท/วัน
จำนวนตำแหน่งงาน : 200 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกฤตย บุญไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและกลยุทธ์การสรรหา
เบอร์โทร : 083-013-5777

 

    

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มีนาคม - ธันวาคม

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

200

สถานที่

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่

306 ซอยสีลม 30 ถนนสีลม
กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ 10500 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

300

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

083-013-5777 คุณกฤตย บุญไทย