กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Cubic Challenger Camp JP 3

โดยหน่วยงาน: Cubic Creative

การพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นแห่งการเติมโตสู่การเป็นผู้ใหญ่

เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp JP ให้เต็มไปด้วยกิจกรรมการผจญภัยสุดท้าทายในประเทศญี่ปุ่นที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์​ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย

 

น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย และซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองที่ทันสมัย ทั้งหมดนี้กับกิจกรรมแสนสนุกที่คิวบิกครีเอทีฟบรรจงร้อยเรียงให้กับน้องๆ ของเราโดยเฉพาะ

 

เรียนรู้จากธรรมชาติและความยั่งยืน

ที่เมืองนันทัน (南丹市) เมืองเกษตรกรรมขนาดเล็กในจังหวัดเกียวโตที่ผู้คนท้องถิ่นต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย น้องๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองของคนกับทรัพยากรธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งแต่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ และงานฝีมือต่างๆ ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษที่คิวบิกครีเอทีฟร่วมสร้างสรรค์กับชุมชนท้องถิ่น

 

สู่วัฒนธรรมสังคมเมืองแบบญี่ปุ่น

ในมหานครโอซาก้า (大阪市) น้องๆ จะได้ผจญภัยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของเมืองผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว ฝึกฝนการใช้ชีวิตในเมืองด้วยตนเองตั้งแต่การเดินทางไปจนถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้แก่นแท้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับการร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวญี่ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

3 - 10 เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://cubiccreative.org/challenger-jp/

จำนวนคนรับสมัคร

12

สถานที่

เมืองนันทันและโอซาก้า

ที่อยู่

osaka, Japan

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

083 159 0777 ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00

หมายเหตุ

กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาอังกฤษโดยทีมงานนานาชาติ