กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Cubic Challenger Camp SG 8 (ป.5 – ม.4)

โดยหน่วยงาน: Cubic Creative

การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่
เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp SG ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยภาษาอังกฤษสุดท้าทายจากประเทศสิงคโปร์ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์​ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย ณ ประเทศสิงคโปร์

จิตใจที่เข้มแข็ง
ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมสุดท้าทายที่จะหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจ (Psychological Resilience) ให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต

ความมั่นใจในตนเอง
น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) เริ่มตั้งแต่การเดินทาง กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมภายในค่ายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ภายใต้การดูแลจากทีมงานอย่างใกล้ชิด

การใช้ชีวิตในสังคม
ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น (Social Skills) เคารพในความแตกต่าง สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติ

เรียนรู้จากเมืองใหญ่
สำรวจเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยกับคนท้องถิ่นอย่างการซื้ออาหารด้วยตนเอง

เรียนรู้จากธรรมชาติ
ผจญภัยในบรรยากาศของธรรมชาติกับกิจกรรมสุดท้าทายที่ Camp Challenge Sembawang ทั้งการพายเรือคายัค กิจกรรมปีนป่ายทดสอบกำลังใจ และเกมกลยุทธ์ The Laser Combat สุดมัน เพื่อพัฒนาไหวพริบการแก้ปัญหาและความเข้มแข็งของจิตใจ ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของทีมงานมืออาชีพ

ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม การดูแลชาวค่าย พร้อมข้อมูลอัตราการลงทะเบียนได้ที่
http://cubiccreative.org/challenger-sg

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

18 เมษายน - 24 เมษายน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

18 - 23 เมษายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ : http://cubiccreative.org/challenger-sg/

จำนวนคนรับสมัคร

20

สถานที่

Camp Challenge Sembawang

ที่อยู่

Singapore

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

083 159 0777 ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00

หมายเหตุ

ผู้สนใจที่ชั้นปีไม่ตรงกับเงื่อนไข สามารถติดต่อทีมงานเพื่อรับพิจารณาเป็นรายกรณีได้ ทั้งนี้การตัดสินของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด