กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Cubic Digital Citizenship 1

โดยหน่วยงาน: บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนของเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง

ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้พบกับ 6 หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์และเท่าทัน ด้วยหลักสูตรที่อิงจากงานวิจัยของ Harvard University ผสานเข้ากับเทคนิกการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนานของคิวบิกครีเอทีฟ ได้แก่

  • Media Balance & Well-being
  • Privacy & Security Digital
  • Footprint & Identity
  • Relationships & Communication
  • Cyberbullying & Hate Speech
  • News & Media Literacy

สถานที่ :
Cubic Creative PlayCube แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
http://cubiccreative.org/digital

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

30 กันยายน –2 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)

จำนวนคนรับสมัคร

12 คน

สถานที่

Cubic Creative PlayCube

ที่อยู่

99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 9,500 บาท