กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมวาดบ้านผ่านเมือง

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

ชวนเด็กวาดสถาปัตยกรรมโบราณที่เมืองอุทัยธานี เรือนไม้ ร้านค้า สถานที่สำคัญ เพื่อสร้างงาน ศิลปะท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เช่น วัดอุโบสถาราม/เรือนแพสะแกกรัง/ตึกแถวสมัยโบราณ/เรือนไม้ โบราณ /ตลาดสะแกกรัง ฯลฯ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

25 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ช่วงเดือน มิถุนายน 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

เมืองอุทัยธานี

ที่อยู่

ต.สะแกกรัง
อ.เมือง, อุทัยธานี Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

088-545-9300

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม