กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมวาดบ้านผ่านเมือง

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

ชวนเด็กวาดสถาปัตยกรรมโบราณที่เมืองอุทัยธานี เรือนไม้ ร้านค้า สถานที่สำคัญ เพื่อสร้างงาน ศิลปะท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เช่น วัดอุโบสถาราม/เรือนแพสะแกกรัง/ตึกแถวสมัยโบราณ/เรือนไม้ โบราณ /ตลาดสะแกกรัง ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ช่วงเดือน มิถุนายน 2562

สถานที่

เมืองอุทัยธานี

ที่อยู่

ต.สะแกกรัง
อ.เมือง, อุทัยธานี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

088-545-9300