กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Customer Relation Officer (Part-time) – Siam Paragon / Siam Center

โดยหน่วยงาน: กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

siam piwat
กิจกรรม Category:

รายละเอียดของงาน
-Welcome customers and provide information about the Siam Paragon
-Coordinating with various departments to provide customers with more convenient services
-Oversee and facilitate all aspects of the Thailand and foreign customers

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 - 1 มกราคม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ประจำ 10 คน Part-time 20 คน

สถานที่

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ตกลง ณ วันสมัคร

ช่องทางติดต่อ

"โทร : 02-610-8000 ต่อ 5110 - 5114 แฟกซ์ : 02-658-1000 ต่อ 5132"

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม