กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Dek-D’s Pre-Mathayom 63

โดยหน่วยงาน: www.Dek-D.com

พรี-สอบเข้า ม.4
– ใช้แนวข้อสอบจริง รร.ดัง คณิตฯ – วิทย์ฯ – อังกฤษ
– ได้ฝึกบริหารเวลาในห้องสอบ รับมือกติกาและสถานการณ์ต่างๆ
– ได้ใบวิเคราะห์คะแนน รายบท/รายข้อ บอกพาร์ทที่ยังไม่แม่น
– เวลาเหมาะในการเตรียมตัว รู้จุดอ่อนไปปรับทัน
สะดวกกว่ากับโครงการของ #DekDPreM4
– มีสนามสอบให้เลือกกว่า 53 จังหวัด สอบพร้อมกันทั่วประเทศ
– สมัครสอบได้หมด ทั้งระดับ ม.3-2-1
– ขาดสอบก็ได้รับข้อสอบและเฉลย
– มีเกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับพร้อมใส่พอร์ต
– สมัคร/เช็คข้อมูล ออนไลน์ได้เลย มี SMS แจ้งเตือนก่อนวันสอบ
– มีทีมงานตอบข้อสงสัย ทุกขั้นตอน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

16 สิงหาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

7 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

จัดสอบที่สนามสอบ 53 จังหวัด

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02-235-2451 ต่อ 242

หมายเหตุ

550 บาท