กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 62 ตอน สร้างนักโลจีสติกส์สายพันธ์ใหม่ในยุค New Normal ด้วย Digital Logistics and Real time supply chain

โดยหน่วยงาน: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการ PIM Global Company Visit Program ครั้งที่ 62 ตอน“Specialty of Transportation” โลจีสติกส์กับการจัดการสถานที่และพื้นที่ เทรนด์อาชีพที่คนมองข้าม ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการไปสู่ผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว และนอกจากการคมนาคมขนส่งที่ทุกคนรู้จักแล้วยังมีการจัดการสถานีบริการและการพัฒนาพิ้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Global Company Visit Program ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการสถานีและบริหารพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับโลจีสติกส์และอาชีพที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่ง มาร่วมหาคำตอบ พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ผ่านโปรแกรมเสมือนจริง

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สมัครฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน

สถานที่

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

พี่โรส ขวัญชนก วัชนะประพันธ์ โทร. 085-8878829 / Line ID : Rosesun04

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย