กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายทำโป่งอาหารช้าง ครั้งที่ 7

โดยหน่วยงาน: ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ค่ายทำโป่งอาหารช้าง ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 โดยรับสมัครเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เท่านั้น

สถานที่ :
โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และสถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สมัครออนไลน์ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1HstRt8PzSzOZSJ7Kr9Thu_4Ps2fuRNKlph_LRzRJQHIYsw/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Facebook ค่ายทำโป่งอาหารช้าง ครั้งที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

35 คน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 500 บาท