กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ เก่งอังกฤษพิชิตเทคโนโลยี ตอน Writing รุ่นที่ 2

โดยหน่วยงาน: Brain Adventure Camp

รับสมัครสำหรับนักเรียน อายุ 12 – 16 ปี ที่ต้องการปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร รวมถึงด้านการเรียนและการสอบ

กำหนดกิจกรรม

  • วันเสาร์ที่ 26 – อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 00 – 16.00 น.
  • สถานที่ อาคารกองบุญมา (Training Center) ถนนสีลม ซอย 11 – 13

จัดกิจกรรมโดย

  • อาจารย์สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ นักวิจัยด้านภาษายุคใหม่ที่วิจัยสมการทางภาษา
  • ได้รับเชิญให้ตีพิมพ์หนังสือในต่างประเทศ “Language Equation” และวางจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยสำนักพิมพ์ Lambert Academic Publishing ประเทศเยอรมนี

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  • พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ, ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกหลักเหตุและผล
  • นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การสอบ และต่อยอดทักษะด้านอื่น ๆเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานที่:
อาคารกองบุญมา (Training Center) ถนนสีลม ซอย 11 – 13 กรุงเทพมหานคร

สมัครออนไลน์ได้ที่:
สมัครเข้าร่วมโครงการ เก่งอังกฤษพิชิตเทคโนโลยี ตอน Writing รุ่นที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 26–27 กันยายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

อาคารกองบุญมา

ที่อยู่

699 ถนนสีลม ซอย 11-13 แขวงสีลม
เขตบางรัก, Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม