กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Finding your talent to success (ค้นหาพรสวรรค์สู่ความสำเร็จ)

โดยหน่วยงาน: พาสุขภิวัฒน์

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน
  1. รู้จักและยอมรับตนเองแบบองค์รวมทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรม
  2. รักและเห็นคุณค่าแท้ของตนเอง ครอบครัว และส่งต่อถึงสิ่งแวดล้อมโลก
  3. มีความมั่นคงจากภายในก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

โครงการภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพจากภายใน เข้าถึงพรสวรรค์ที่ประกอบกับคุณค่าแท้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีสมรรถนะของพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ

สถานที่:
จังหวัดน่าน

สมัครออนไลน์ได้ที่:
www.facebook.com/Pasookpiwat

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

จังหวัดน่าน

ที่อยู่

น่าน Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท