กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัคร Full time / Part time พนักงานร้อน SIZZLER สาขา Central พิษณุโลก

โดยหน่วยงาน: บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Category:

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รับสมัครด่วน SIZZLER สาขา Central พิษณุโลก รับ Full time / Part time
ติดต่อ: คุณต๋อม 084-549-2954
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทงาน : เต็มเวลา
เงินเดือน: 10000 – 14000 บาท

รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับสมัครงานและสัมภาษณ์ในวันเดียว
• รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
• บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
• Full – Time Hot side /Salad bar /Service อัตราจ้าง สมัคร บาท ขึ้นไป
• Part – Time Hot side /Salad bar /Service อัตราจ้าง :ชั่วโมงละ 45-60 บาท
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า

คุณสมบัติ
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• จบชั้น ม.3 ขึ้นไป
• มีใจรักงานบริการ
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ
• โบนัสรายเดือน
• ค่าปิดร้าน
• ค่าวิชาชีพพิเศษ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจร่างกายประจำปี
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• ประกันชีวิต
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
• วันหยุดตามประเพณี
• วันลาพักร้อนประจำปี
• ทุนการศึกษา
• OT

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

SIZZLER สาขา Central พิษณุโลก

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

10000 - 14000 บาท

ช่องทางติดต่อ

084-549-2954

หมายเหตุ

-