กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“GET” รับสมัครพนักงานขับรถรับ – ส่งอาหาร ทางออนไลน์

โดยหน่วยงาน: บริษัท เก็ท ประเทศไทย จำกัด

สมัครเป็นคนขับเก็ทและอบรมทางออนไลน์ได้ คลิกเลย : getth.co/nldv 
แค่สมัครขับส่งอาหารกับเรา ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมได้ง่ายๆ
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกคนขับเก็ท
 1. เตรียมเอกสารการสมัครและกรอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 2. ศึกษาวิธีการใช้งานจากวิดีโอออนไลน์โดยละเอียด และครบถ้วนทุกเนื้อหา
 3. ทำแบบทดสอบความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ 80% หากไม่ผ่านไม่สามารถเปิดระบบได้
 4. หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งการเปิดระบบจากเก็ท ภายใน 1 วันทำการ**

สำคัญ : กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามรายการด้านล่างก่อนการกรอกข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
(เครื่องหมาย * หมายถึงว่าท่านต้องให้ข้อมูล หากไม่มี * แสดงว่าท่านสามารถเว้นว่างได้)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
 3. สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อม พรบ. (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
 4. รูปถ่ายรถทั้งสี่ด้าน (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
 5. บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
 6. สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อคนขับ)
 7. รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น (เฉพาะผู้สมัครเป็น GET RUNNER โดยใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร)
 8. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (สามารถยื่นเพิ่มเติมหลังการลงทะเบียน ภายใน 30 วันทำการได้)
สำหรับผู้ที่ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม
 1. เตรียมเอกสารสำหรับการส่งเพิ่มเติมและกรอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 2. รอการดำเนินการจากเก็ท ภายใน 1 วันทำการ

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครทุกวัน

จำนวนคนรับสมัคร

2,000 อัตรา

สถานที่

บริษัท เก็ท ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21 ยูนิต 21-04 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

มีค่าตอบแทน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น