กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาสมัครงานธนาคารเลือด

โดยหน่วยงาน: ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม ดังนี้
1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาค
2. ให้คำแนะนำและกรอกข้อมูลประวัติสำหรับผู้สมัครใหม่
คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 25 ปี
2. มีใจรับงานบริการ ทำงานด้วยความกระตือรือร้น
3. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาสุภาพ
4. แต่งกายชุดสุภาพ (ชุดนักเรียน/นักศึกษา เรียบร้อย)
หมายเหตุ
** มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการใบรับรอง แต่จะได้ภายหลังจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการส่งทางไปรษณีย์

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

สถานที่

โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่

2 Thanon Wang Lang, Siri Rat, Bangkok Noi, Bangkok 10700

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02 419 9350 -3

หมายเหตุ

มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการใบรับรอง แต่จะได้ภายหลังจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการส่งทางไปรษณีย์