กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์โลกร้อน

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชน-วิทยาศาสตร์โลกร้อน

โลกใบนี้ทำไมมันร้อนเหลือเกิน อยากรู้ไหมเพราะอะไร ค่ายวิทยาศาสตร์โลกร้อนที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุและกลไกการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน /สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน สามารถจัดได้ตลอดทั้งปี

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ , 2 วัน 1 คืน , 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สามารถจัดได้ตลอดทั้งปี

จำนวนคนรับสมัคร

30-70 คนต่อค่าย

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม , ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน