กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี

โดยหน่วยงาน: โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย คณะสงฆ์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

  1. พระนักพัฒนาสาธารณสงเคราะห์อบรมผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นระยะเวลา 1 วันในเรื่องความสำคัญของวันพระ และกิจกรรมการรณรงค์ชักชวนคนในบ้านเข้าวัด
  2. พระนักพัฒนาสาธารณสงเคราะห์ร่วมกับนักเรียน เดินรณรงค์ชักชวนผู้ใหญ่ในชุมชนเข้าวัด โดยการเดินไปรอบ ๆ หมู่บ้าน ในวันโกนตอนเย็นและวันพระตอนเช้า

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

วันโกน และ วันพระ

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย

ที่อยู่

อ.ขาณุวรลักษบุรี, กำแพงเพชร Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

พระมหาบุญเลิศ อิทปัญโญ, ดร. 086-600 3199

หมายเหตุ

-