กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย Growth Mindset Camp และ ค่าย Life Skill Camp

โดยหน่วยงาน: SMART- i CAMP

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 14-18 ธันวาคม และ 21-25 ธันวาคม 2562

สถานที่

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท

ที่อยู่

ลพบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

062-656-9154

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 16,500 บาท