กิจกรรม

Loading กิจกรรม

GROWTH MINDSET CAMP เดือนธันวาคม

โดยหน่วยงาน: SMART- i CAMP

โรงเรียนหยุดยาวช่วงปิดเทอมนี้ ส่งลูกมาค่าย Growth Mindset Presented By SMART-i Academy

ค่ายค่างคืน 5 วัน 4 คืน ( กิจกรรม outdoor 70% )
  • เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้ เสริมสร้าง Growth Mindset
  • เรียนรู้ทักษะชีวิตจากประสบการณ์จริง
  • ค่ายค้างคืนที่มันส์ที่สุด
  • พบเพื่อนใหม่ และสังคมคุณภาพ

นำหลักการ Growth Mindset ซื่งเป็นผลวิจัยระดับโลกจาก Dr. Carol Dwreckแห่ง Standford University มาใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทย

สิ่งที่จะได้รับจากค่าย
  1. มีความรับผิดชอบต่อเอง (Responsibility)
  2. มีความพยายาม ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ (Grit)
  3. มีความภาคภูมิใจในตนเองแบบไม่มโน (Self-Esteem)
  4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น (Communicaton)
  5. ฝึกการตั้งเป้าหมายที่ส่งเสริมความสำเร็จ (Goal Setting)

คุณสมบัติเหล่านี้ ล้วนจำเป็นต่อการแข่งขันในอนาคต การเป็นคนมีความรู้ไม่ได้การันตีความสำเร็จ

สถานที่:
โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

สมัครออนไลน์ได้ที่:
https://goo.gl/PmWtvz

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

60 คน

สถานที่

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท

ที่อยู่

ลพบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 16,500 บาท