กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Hajime Camp 2020

โดยหน่วยงาน: สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation: MI) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็นกิจกรรมค่ายแบบ 1 Day camp ที่จะพาน้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ในสถาบัน ไปรู้จักกับ 2 สาขาของคณะบริหารธุระกิจได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และยังมีการทำ WORKSHOP Startup อีกด้วย ส่งท้ายด้วยแนะแนวการเรียนต่อในสถาบันจากพี่ๆ ห้องศูนย์รับสมัครนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

19 กันยายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

35 คน

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0626914428 (พี่ต้า)

หมายเหตุ

300 บาท