กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 3)

โดยหน่วยงาน: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

3-5 เมษายน 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561 (เปิดรับลงทะเบียนผ่านลิงก์ลงทะเบียน google form คลิก : https://goo.gl/Z4cWaz)

จำนวนคนรับสมัคร

45

สถานที่

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ที่อยู่

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

02-514-4167-70 หรือ 081-336-2100

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 มีนาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.thaihealth.or.th/sook/