กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ “ไก่”

โดยหน่วยงาน: Aviagen Asia-Pacific

Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ “ไก่” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร
กติกาและเงื่อนไข
• การประกวดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
• เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต/นักศ๊กษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบัน
• วาดภาพ 2 มิติที่เกี่ยวข้องกับ ไก่ ห้ามสื่อถึงการเมือง หรือ สื่อความหมายในแง่ลบ ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับบริษัทฯ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ
• ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลอื่นมาก่อน ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับเท่านั้น ทั้งด้าน ความคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ต้องไม่เป็นการลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าประกวด
• ขนาดภาพ A1 (594 mm x 841 mm), 2 มิติหากมีความหนา จะต้องไม่เกิน 20 mm
• ไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ, การใช้สีหรือวัสดุตราบเท่าที่อยู่ในขนาดที่กำหนดไว้
• จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น และเป็นผลงานเดี่ยว (ไม่สามารถทำเป็นกลุ่ม)
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่สามารถขอรับกลับคืนได้และถือว่าได้มอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างของผลงานให้แก่บริษัทฯ เป็นการถาวร
• พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ และกรรมการผู้ตัดสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการรประกวดนี้
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• ระยะเวลาการประกวดและการตัดสิน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม