กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ฟังสร้างสุขออนไลน์ : Heart Work

โดยหน่วยงาน: ความสุขประเทศไทย (Happiness Explorer)

ในเวลา 2 ชั่วโมงนี้ ผู้เข้าร่วมจะมาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ร่วมกันบนพื้นที่ออนไลน์ อาจมีแบบฝึกหัดให้ทำและแลกเปลี่ยนในระหว่างกิจกรรมเพื่อที่แต่ละคนจะสามารถกลายเป็นอาสาสมัครในบ้านในการรับฟังเพื่อดูแลใจซึ่งกันและกันกับคนใกล้ตัวได้ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ทางความสุขประเทศไทยได้เชิญวิทยากร : คุณโชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ (อ.เล้ง) มาให้ความรู้และเรียนรู้ทักษะการรับฟังในนี้ในหัวข้อเรื่อง “Heart Work” การรับฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราสามารถดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความสัมพันธ์ ชีวิตส่วนตัว ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นและชวนให้ทุกคนเมื่อได้พบความสุขจากการรับฟังแล้วกลับไปสร้างความสุข ดูแลกันในพื้นที่ชีวิตของตนเองกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 27 มิ.ย. 2563 10:00 ถึง เสาร์, 27 มิ.ย. 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ศุกร์, 26 มิ.ย. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

18 ตำแหน่ง

สถานที่

เวิร์คชอปออนไลน์ผ่าน Zoom

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : โชติศักย์ (เล้ง) เบอร์ติดต่อ : 0836419438

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย(กิจกรรมอาสาสมัครทำที่บ้านได้)