กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“ไฮ ช็อปปิ้ง” รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์

โดยหน่วยงาน: บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

“บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด” (HIGH Shopping) เป็นช่องรายการแนะนำสินค้าที่คัดสรรสินค้าผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม หลากหลายประเภทให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร มากกว่า 2,500 รายการ โดยมีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคให้มากกว่าการช้อปปิ้งเดิมๆ ด้วยสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รายละเอียดงาน
– ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจ Home Shopping
– เขียนบท เขียนสคริปต์รายการ ถ่ายทำ VTR รวมทั้งตัดต่อรายการ
– ควบคุมการถ่ายทำรายการ และการถ่าย VTR ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน
– ทำงานเชิงรุก มีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา
– มีความเข้าใจและสามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบ
– ทำงาน ณ สถานที่ผลิตรายการ และสามารถออกกอง รวมทั้งปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
– และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การแสดง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย แต่ต้องไม่เคยติด F ในระหว่างศึกษา
– มีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ของธุรกิจ Home Shopping
– มีความยืนหยุ่นในการทำงาน
– สามารถทำงานเป็นทีมร่วมมือและสื่อสารกับผู้คนได้ในทุกระดับ และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
– มีความคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี ขยัน มีความยืนหยุ่นในการทำงาน และตรงต่อเวลา

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/ต่อวัน
– ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บในงาน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : manowang

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

50 อัตรา

สถานที่

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด

ที่อยู่

2034/75-76 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

เบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

Line ID : manowang

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม