กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 15” : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

โดยหน่วยงาน: คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู” โครงการ 15 โดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้เรามาในธีม “House of Kru” ภายใต้เเนวคิดที่ว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คือบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีความสนใจ “อยากเป็นครู” แม้สมาชิกในบ้านจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เเต่เราก็มีความสนใจเเละถนัดในศาสตร์ที่หลากหลาย และพร้อมที่จะเฉิดฉายในแบบที่ “เป็นตัวเรา”

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564
  • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู” ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการใดมาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปบัตรนักเรียน (ตัวจริง) หรือสำเนาบัตรนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หรือ ระเบียนเเสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  • หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
  • หรือ เอกสารอื่นใดที่สามารถยืนยันวันเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ หรือปีการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ (เช่น ใบรายชื่อ) เอกสารในข้อ 1-4 “อย่างใดอย่างหนึ่ง” บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.png หรือ .jpeg) ไฟล์เอกสาร (.pdf) ตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ : ชื่อ-สกุล เช่น นายค่ายดี-ดีดีดี(.png .jpeg .pdf)

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์ 8, อาทิตย์ 9, เสาร์ 15, อาทิตย์ 16 มกราคม 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

13 ก.ย. 64 – 12 ต.ค. 64

จำนวนคนรับสมัคร

120 คน

สถานที่

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

100 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)