กิจกรรม

Loading กิจกรรม

How to สอบชิงทุนการศึกษาปริญาตรี 4 ปี

โดยหน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บ้าน HRJNekomimi

How to สอบชิงทุนการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 4 ปี
• พูดคุยประสบการณ์กับรุ่นพี่ที่ได้รับทุนเรียนฟรี
• ปรึกษา การเตรียมตัวสอบชิงทุนการศึกษา
• การเรียนในสาขา ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
• รายละเอียดต่างๆ ในการสมัครสอบ สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

17 ตุลาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

15 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ออนไลน์

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย