กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ HUBBA Startup Teens

โดยหน่วยงาน: ฮับบา จำกัด

HUBBA Thailand ร่วมกับ Kid Hero สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และ Friedrich Naumann Foundation for Freedom Southeast & East Asia (มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ ประเทศไทย) ขอชวนเยาวชนระดับมัธยมปลายมาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพกับโปรแกรม HUBBA Startup Teens พบกับกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ ผ่านเวิร์คช็อปสนุกๆ จากพี่ๆผู้ประกอบการ ที่มาร่วมเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

25-27 ตุลาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

20 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

จำกัดจำนวน

สถานที่

HUBBA สาทร

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย