กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชม “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์” เดือนธันวาคม 2561 (รอบที่ 1)

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กิจกรรมเยี่ยมชมแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนโรงเรียนและน้องๆ ระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ (สมัครมาเป็นหมู่คณะ หรือมาในนามโรงเรียน ไม่เกิน 60 คน) เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สวทช.

กิจกรรมจัดครึ่งวัน ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ e-mail : poramaporn@nstda.or.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 พฤศจิกายน 2018 @ 8:00 am - 5 ธันวาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

6 ธันวาคม 2561 (รอบที่ 1)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่เกิน 60 คน/หมู่คณะ

สถานที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่อยู่

132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0 2529 7100 ต่อ 77226

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย