กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับเยาวชน “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โดยหน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เปิดรับนักเรียน ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ สมัครมาเป็นหมู่คณะ หรือในนามโรงเรียน (ไม่เกิน 60 คน) กิจกรรมจัดครึ่งวัน
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
โทรศัพท์ : 0 2529 7100 ต่อ 77226
e-mail : poramaporn@nstda.or.th

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่เกิน 60 คน

สถานที่

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ที่อยู่

132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

0 2529 7100 ต่อ 77226

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย