กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการฝึกงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

โดยหน่วยงาน: -

มาแล้ว!! โครงการฝึกงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการฝึกงาน ณ แดนปาดิบได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทจัดหางาน พาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Japan Internship Program 2019 ซึ่งทุนดังกล่าว เป็นทุนฟรี มอบให้กับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี

เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานระยะสั้น (ประมาณ 72 วัน) กับบริษัทชั้นนำกว่า 200 บริษัททั่วประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพ Sales, Marketing, IT, Customer Service, Engineering, Finance, Admin, HR, Hospitality ฯลฯ หรือแม้แต่นักศึกษา และผู้ที่กำลังว่างงานก็มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ได้

โดยโครงการนี้ หมาะสำหรับผู้ที่สนใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ เพิ่มพูนศักยภาพ เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม สังคม และการทำงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนหลายด้าน อาทิเช่น ค่าครองชีพ 120,000 เยนต่อเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกัน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นอกจากานี้ คุณยังอาจได้รับการต่อสัญญาเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกับบริษัทที่คุณไปฝึกงานในญี่ปุ่นด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ฝึกงานระยะสั้น (ประมาณ 72 วัน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

40 ทุน

สถานที่

ประเทศญี่ปุ่น

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

02-108-1250