กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย”วิศบิน”

โดยหน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าย”วิศบิน”
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสนามบิน Best Ocean น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, การบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคตในสาขานวัตกรรมทางการบิน

วันที่ 2-3 เมษายน 2563

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

2-3 เมษายน 2563 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

30 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน

สถานที่

ตึกคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook