กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

IT Special Workshop for Kids เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2566

โดย: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

1 มิถุนายน @ 8:00 am 31 กรกฎาคม @ 5:00 pm UTC+7


📣เปิดรับสมัครน้อง ๆ แล้วนะ📣

💻หลักสูตร 3 ชั่วโมง
✅️รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบ
📍พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM

1. วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ ปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจวิธีการเขียนคำสั่งเบื้องต้น รู้จักกับด้านและมุมเรขาคณิตผ่านชุดสื่อ EDX และฝึกเขียนคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ Matata ในการวาดภาพสุดพิเศษ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ EDX – Junior GeoLand และชุดสื่อ Matata Lab
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

2. วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง จัดลำดับความคิด..ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสนุกไปกับการออกแบบคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ผึ้งน้อยในการทำภารกิจสุดท้าท้าย
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อวิทยาการคำนวณเด็กเล็ก NSM (การ์ดชีวิตประจำวัน หน้ากากนักคิด) และหุ่นยนต์ BeeBot
สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี

3. วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เรื่อง STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง เรียนรู้การออกแบบโครงสร้างสะพานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ STEAM เพื่อพิชิตภารกิจที่กำหนด และฝึกทักษะทางวิศวกรรมทั้งการอ่านแบบ ประกอบโครงสร้างและออกแบบอาคารที่ทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำลอง พร้อมฝึกเขียนคำสั่งควบคุมโปรแกรมอย่างง่าย
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ WeDo 2.0 LEGO® Education และชุดสื่อ STEAM Education จากเกาหลี
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

4. วันพุธที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง Walker Robot นักสร้างหุ่นยนต์เดินได้ รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ Automata และกลไกการเคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์ กลไกของลูกเบี้ยว ก้านโยง พร้อมฝึกทักษะการประกอบและการใช้เครื่องมือทางวิศวกร ผ่านการประกอบหุ่นยนต์ Walker Robot
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่ออุปกรณ์หุ่นยนต์ Walker Robot และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

5. วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าผ่านการประดิษฐ์การ์ดวงจรไฟฟ้า รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ พร้อมลงมือออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์จากวัสดุอย่างง่าย พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะการสังเกต ท้าทายความคิดด้วยภารกิจ The Bot Fighter!
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อกิจกรรมวงจรไฟฟ้า และเครื่องมือต่อวงจรพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

6. วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เรื่อง Drone Multirotor ภารกิจวิศวกรอากาศยาน ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของ MultiRotor รู้จักกับส่วนประกอบและพื้นฐานการควบคุมการบินโดรน พร้อมทดลองฝึกบินโดรนในการทำภารกิจสุดท้าทาย
สื่อประกอบกิจกรรม Drone Multirotor และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

7. วันพุธที่ 5 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง นักเขียนโปรแกรมสุดล้ำ..นำวัดค่าคุณภาพอากาศ รู้จักกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมทดลองทำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการทดลองเขียนคำสั่งควบคุมด้วยโปรแกรม KidBright
สื่อประกอบกิจกรรม บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรม KidBright และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

8. วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง ตัวน้อยนักวิทย์ ฝึกคิดเป็นระบบ รู้จักกับ Big Data ฝึกทักษะการคิด การสังเกตและจัดระบบข้อมูลผ่านกิจกรรมการจำแนกแยกของที่สนุกสนาน
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ EDX- Counting And Sorting Set และชุดสื่อวิทยาการคำนวณเด็กเล็ก NSM (จำแนกแยกของ)
สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี

9. วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เรื่อง Relay Robot นักสร้างหุ่นยนต์ยอดนักเตะ ทำความรู้จักพร้อมเรียนรู้การทำงานของวงจรสวิตช์รีเลย์ ผ่านการทดลองต่อวงจร ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ พร้อมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในภารกิจหุ่นยนต์ยอดนักเตะ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ Relay Robot และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

10. วันพุธที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง Genius Robot นักโค้ดสมองกล..สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ เรียนรู้การทำงานของมอเตอร์และเซนเซอร์ ผ่านการทดลองประกอบและฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยโปรแกรม Arduino IDE
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ Genius Robot โปรแกรม Arduino IDE และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

11. วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น.
เรื่อง นักประดิษฐ์โคมไฟ DIY ด้วยเครื่อง Laser CNC ทดลองใช้งานเครื่อง Laser Cutter สำหรับงาน DIY ในการสร้างโคมไฟ
สื่อประกอบกิจกรรม เครื่อง Laser Cutter โปรแกรม RDWorks และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

12. วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เรื่อง นักดิจิทัลรุ่นเยาว์…ก้าวสู่โลก Metaverse ทำความรู้จักกับโลกแห่งอนาคต พร้อมตะลุยกิจกรรมชวนคิด ประดิษฐ์อุปกรณ์แห่งโลก Metaverse และสร้างโลกเสมือนจริงด้วยมือ ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Metaverse พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์แว่น VR จากอุปกรณ์อย่างง่าย และกิจกรรม Design Thinking ที่ประยุกต์ใช้หลักการของ Metaverse ในการสร้างแผนที่ของโลกเหมือนในจินตนาการของเด็ก ๆ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อกิจกรรม Metaverse และชุดสื่อ VR Cardboard
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

👤300 บาท/เรื่อง/คน (สมาชิก NSM ลด 10%)
🔥รับเพียง 30 คน/เรื่อง

📝รายละเอียดและการสมัคร https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/45005

☎ สอบถาม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี Thailand

ช่วงวัย

ประถมต้น and ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2566

หมายเหตุ

มีให้เลือก 12 ครั้ง 12 เรื่องตามความสนใจ สำหรับเด็ก 5-9 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

ประเภทกิจกรรม

Offline

ระบุเดือน

มิถุนายน

  • This กิจกรรม has passed.

Offline

ช่วงวัย

ประถมต้น, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566

สถานที่

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีให้เลือก 12 ครั้ง 12 เรื่องตามความสนใจ สำหรับเด็ก 5-9 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า