กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Junior English Explorer 3

โดยหน่วยงาน: สมาคมนางฟ้าใจดี

สมาคมนางฟ้าใจดีขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการค่ายปิดเทอม เรียนภาษาอังกฤษ ‍ทำกิจกรรมเพื่อนต่างชาติ พักกับHost Family ทัศนศึกษา London / Tenby / Oakwoods Theme park / Oxford

สถานที่ :
เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom สหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ :
http://kindangels.org/signup.php

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

5-27 ตุลาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2562 หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย125,000 บาท