กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Junior English Explorer 3

โดยหน่วยงาน: สมาคมนางฟ้าใจดี

สมาคมนางฟ้าใจดีขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการค่ายปิดเทอม เรียนภาษาอังกฤษ ‍ทำกิจกรรมเพื่อนต่างชาติ พักกับHost Family ทัศนศึกษา London / Tenby / Oakwoods Theme park / Oxford

สถานที่ :
เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom สหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ :
http://kindangels.org/signup.php

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

28 กรกฎาคม @ 8:00 am - 15 สิงหาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

5-27 ตุลาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2562 หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย125,000 บาท